Služby

Projekty pozemních staveb

Součástí našich služeb může být i vyřízení všech legislativních náležitostí, tj. získání územního rozhodnutí, stavebního povolení, souhlasných stanovisek dotčených orgánů státní správy a další administrativní náležitosti.

Průkaz energetické náročnosti budovy

Pro vaše objekty vypracujeme průkaz PENB – průkaz energetické náročnosti budovy (energetický průkaz ENB) zpracovaný dle nové vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN 730540.

Zateplování budov

Zajišťujeme všechny podklady pro zpracování žádosti o dotaci v rámci programu MŽP „Nový Panel“ a „Zelená úsporám“, na zateplení obálky budovy, tj. projektovou dokumentaci včetně návrhu opatření s popisem, výpočet potřeby a měrné potřeby tepla na vytápění.

Rozpočty, výkazy výměr

Zpracování položkových rozpočtů dle projektu, nacenění stavebních prací, výměry staveb a „slepé rozpočty“.

Technický dozor investora

Nabízíme odborné vedení a dohled nad realizací stavby.